Na początku lutego 2021 r. ponad pół tysiąca mieszkańców Samołęża, Stróżek i Koźmina podpisało się pod wystosowanym do burmistrza Wieczora listem protestacyjnym w sprawie budowy biokompostowni w Samołężu. W liście żądano „całkowitej rezygnacji ze zlokalizowania kompostownika na terenie działki