Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. organizuje III konkurs plastyczny pn.: „Bez wody nie ma życia” – adresowany dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej.