Małgorzata Vowie, bibliotekarka z boreckiej filii wronieckiej Biblioteki Publicznej wygrała konkurs na kierownika Biblioteki Publicznej w Obrzycku. To kolejna po Łukaszu Majchrzaku (dyr. GOK w Chrzypsku, stanął do konkursu na dyr. WOK Wronki) osoba, która swe ambicje spełniać będzie