100 mln łącznych wyświetleń wrzuconych przez Brake’a filmów, na popularnym serwisie YouTube