Dziś po szybkiej akcji Luśka odwiozła swojego bocianka do Poznania, do AZYL-u dla zwierząt. Bocię znalazło dobrą opiekę i jest duża szansa, że na zimę odleci ze swoimi krewnymi. Luśce gratulujemy determinacji, TOnZ we Wronkach i p. Zosi