Kolejny list do radnych w sprawie wycinki lasku na Borku skierował mieszkaniec tamtych terenów – Robert Mądrawski. – Radnym nie z tego terenu, choć oczywiście z racji pełnionej funkcji mają do tego prawo, proponuję milczenie