Jak czytamy na stronie www.Wronki.pl: W wyniku okresowej kontroli stanu technicznego pomostu w Samołężu, między innymi z uwagi na duży stopień skorodowania elementów konstrukcyjnych, obiekt zostaje wyłączony z użytkowania. O zaleceniach wynikających z protokołu kontroli został