5 października 2021 oku otwarto oferty przetargowe na „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki”. Wpłynęła jedna oferta. Niestety, brakuje ponad pół miliona… Co dalej? Kto dołoży? Mieszkańcy,