Budowa łącznika ul. Mickiewicza z wroniecką obwodnicą coraz bliżej. Rozpoczęła się procedura wydania pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi łączącej