W kwietniu tego roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Wronek, jednej z najważniejszych inwestycji w regionie. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a wykonawcą spółki “Colas Polska” i “Most Sp.