Organmistrzostwo – zawód tak trudny, jak mało znany. Wiele osób spoza Wronek myli organmistrzów z organistami. Wronki i ich okolice słyną z licznej grupy fachowców, którzy remontują organy w Polsce i Europie. Jednym z nich jest