– Od wielu lat urząd, pomoc społeczna i inne gminne instytucje funkcjonują w bardzo złych warunkach. Brakuje też nowoczesnych pomieszczeń dla seniorów. – Dlatego rozpoczynamy dyskusję o budowie kompleksu energooszczędnych budynków użyteczności