Tradycyjnie, w dniu zakończenia roku szkolnego przyznane zostały stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – mieszkających i uczących się w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy