1 lipca odbędzie się sesja Rady MiG Wronki, na której radni podejmą decyzję o udzieleniu (bądź nie) absolutorium burmistrzowi za 2020 rok. Zasadą jest, że burmistrz musi przedstawić raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie