Celem zbiórki dla Mai Krygier jest leczenie i rehabilitacja, pokrycie kosztów dojazdów do specjalistów