U nas się słucha mieszkańców i dlatego mamy, co mamy – powiedziała nam p. Ewa Kozłowicz- kierownik MOPS w Czarnkowie, jednocześnie odpowiedzialna za Centrum Aktywności Senioralnej w mieście. Umówiliśmy się z p. Ewą, by pokazała nam jak w mieście