5 i 20 marca Starszy Cechu, Roman Nawrot i kierownik biura, Grażyna Kęsa gościli w gimnazjach na Leśnej i w Biezdrowie, promując rzemiosło.