W piątek, 22 maja w Restauracji Ratuszowa odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach.