Do dziś można uzupełnić numer PESEL w CEDiG. Brak tego numeru identyfikacyjnego w ewidencji po 19 maja grozi wykreśleniem z rejestru, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Po wykreśleniu pozostaje złożyć wniosek o nowy wpis lub o przywrócenie