Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków