Zgodnie z treścią zarządzenia nr 1/PiRL/2020 Burmistrza MiG Wronki z dniem 2 stycznia 2020 r. stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich znacznie wzrosły. Sala w Nowej Wsi jest ponad trzykrotnie droższa, a więc: 1 doba