W trosce o naszą wspólną przestrzeń przypominamy o obowiązku sprzątania chodników przed posesjami – pisze wroniecka Straż Miejska na Fb. Zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku