Dziś na cmentarzu komunalnym pożegnamy panią Reginę Jażdżewską. Przez 32 lata (plus 2 lata na emeryturze) pracowała jako nauczycielka w przedszkolu na ul. Kościuszki. Była moją wychowawczynią, wychowała też mojego młodszego o 5 lat brata. Pani