Aktualną sytuację na budowie wronieckiej obwodnicy pokazują nam „Podróże WW”: