Centrum Praktyk Edukacyjnych we współpracy z Wronieckim Ośrodkiem Kultury zaprasza na bezpłatny warsztat pod nazwą „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”, który ma na celu diagnozę lokalnej społeczności i refleksję nad jej potrzebami