Gmina Wronki uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, tym razem w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.