– Apeluję do przedstawicieli samorządów o nie zawyżanie cen i nadzór nad ustalanymi przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne taryfami – pisze Przemysław Daca – Prezes PGW Wody Polskie. W tym roku PK zaproponuje nam stawki na kolejne trzy