Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, strażakowi ratownikowi OSP do emerytury przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł