Na zachodniej ścianie kościoła możemy zobaczyć próbkę renowacji cegieł – czytamy na Fb Muzeum Ziemi Wronieckiej