Dzień 14 października 2016 roku był uroczystym dniem dla wszystkich pracowników oświaty Szkoły Podstawowej nr 2 z racji przypadającego w tym dniu Dnia Nauczyciela, a wyjątkowy dla uczniów klasy pierwszej, gdyż byli oni pasowani na uczniów „Kornelówki”.