W dniu 8 lipca 2020 r. w Zakładzie Karnym we Wronkach zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachów na pawilonie C i B w Zakładzie Karnym we Wronkach”. Wyłonionym  w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą prac będzie Firma Handlowo-Usługowa Adama Pszczoły z siedzibą