30 czerwca 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu chor. Damian Rysmanowski, starszy instruktor działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego we Wronkach otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”