Najmniej w Pakawiu i Kłodzisku, najwięcej w Wierzchocinie i Rzecinie. Sprawdź,  jakie wynagrodzenie otrzymują sołtysi różnych miejscowości w gminie