Od poniedziałku 20 listopada w Szkole na Leśnej rozpoczęły się dni profilaktyki. W tym roku przebiegają pod hasłem „Moda na Tolerancję”. Na szkolnych korytarzach przygotowano wystawy plakatów promujące idee tolerancji i szacunku