Z ostrzeżeniem pisze do nas radny gminny z Chojna Jarosław Mikołajczak ostrzegając przed drogą nr 149, która grozi tragedią po ostatnich ulewach