W naszym powiecie są dwa domy pomocy społecznej i obydwa w naszej Gminie. Sytuacja stała się trudna.  Niejako więc z tego powodu mamy pierwszeństwo do pomocy. Zapraszamy więc tych, którzy chcieliby pomóc