Na dzisiejszej sesji radni podejmą decyzję o przyznaniu dotacji na remonty zabytkowych kamienic. Złożono 6 wniosków na łączną kwotę 621.663 zł. Kwota do rozdysponowania wynosi: 300.000 zł. Sam WOK chce 320.728 zł na cały remont budynku muzeum- remont