Przedstawiam Państwu sprostowanie wiceburmistrza w sprawie opublikowanego listu Czytelników dotyczącego braku dojazdu młodzieży do szkół ponadpodstawowych z Chojna do Wronek