Oprócz tradycyjnej mszy za rolników był wieniec dożynkowy, chleb z nowego ziarna, koncerty, występy i zabawy dla dzieci, a wieczorem zabawa. Dożynki A.D. 2019 uważam za udane