Odpowiadając na zapytania mieszkańców informuję, że punkt pobierania wymazów jest w naszym powiecie jeden – przy szamotulskim szpitalu. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców udostępniono go w dwa dodatkowe dni w tygodniu