„Segregacja po wroniecku – wszystko w piecku” – podpisał to zdjęcie Paweł Kmieciak