Dziś od godz. 19.00 zbieramy się przy kładce, żeby wspólnie śpiewać Pieśń Wolnych Ludzi. Będziemy do 21.00. Zapraszamy dużych i małych, śpiewających i nieśpiewających, grających i niegrających, uśmiechniętych i pochmurnych! Można śpiewać z nami, tańczyć lub tylko się kiwać,