Gmina Wronki pozyskała fundusze zewnętrze, tym razem na „e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”. Szczególnie mocne wrażenie robią na mnie „E-usługa nr 15: eUsterka/Zgłoszenia, E-usługa nr 16: Udział w Konsultacji Społecznej, E-usługa nr 17: