Dziś projekt EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach.