Dyrektor SP w Biezdrowie, Danuta Maślona, poinformowała mnie, że egzamin gimnazjalny klas III odbędzie się w szkole tak jak zaplanowano. Do egzaminu przystąpi 24 uczniów. W komisji zasiadać będą generalnie nauczyciele