Zakończyła się matura 2021 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający mieli na napisanie egzaminu 170 minut. Już po godz. 14:00 opublikowano na Interii Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi. Z pierwszych relacji wynika, ze w tym roku na maturze