3 sierpnia 2016 r. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach – Rafał Zimny pożegnał długoletniego pracownika Spółki, Pana Stefana Białuskiego, który po 51 latach pracy zawodowej odszedł z dniem 31 lipca na emeryturę