Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od V klasy) i gimnazjalnych z obszaru działania spółek Grupy Enea walczą w niej o stypendia w wysokości 3 tys.