UMiG Wronki przedstawił sołtysom firmy asenizacyjne mające pozwolenie na wywóz nieczystości na terenie Gminy Wronki oraz regulamin wywożenia nieczystości dla mieszkańców Gminy Wronki. Przypominamy, że właściciele nieruchomości, w których nie ma kanalizacji miejskiej zobowiązani są posiadać umowę