Po 3 latach Wroniecki Ośrodek Kultury zdecydował się ponownie zorganizować zamknięty koncert z gatunku hip-hop. Na scenie kinoteatru wystąpił Fisz Emade ze swoim projektem Tworzywo.